Obec Všestudy
Všestudy
Obec Všestudy

Profil zadavatele

Registrace dodavatele
Zpět na seznam poptávek

Zadavatel

Obec Všestudy

Upřesnění zadavatele

Poptávka

  • Název
    Obnova části místní komunikace 1c v obci Všestudy p.č. 10/1 kú. Všestudy - 3800m2
  • Kategorie poptávky
    Stavební práce
  • Číslo spisu
  • Číslo zakázky
  • Popis
    VÝZVA
    k podání nabídky ve výběrovém řízení – veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
     

    Předmět zadávané zakázky:

    Jedná se o obnovu místní komunikace 1c v obci Všestudy (okres Chomutov) na parcelním čísle 10/1 katastrálního území Všestudy (3800 m2). V současné době je povrch komunikace starý a poškozený lokálními výtluky a nevyhovuje požadavkům na dopravní obslužnost obce. Místní komunikace je zanesena do pasportu místních komunikací obce.

    Zadávací dokumentace: Je přílohou výzvy k podání nabídek.

  • Předpokládaná cena poptávky (bez DPH)
    1 716 000,00 Kč
  • Uveřejnění oznámení
    31.07.2018 21:41
  • Termín podání nabídek
    14.08.2018 10:00
  • Konec lhůty pro poskytování zadávací dokumentace
    07.08.2018 10:00
  • Termín otevírání obálek
    14.08.2018 18:00

Vítěz výběrového řízení

  • Název
    PETROM STAVBY, a.s.
  • 26769611
  • Adresa
    Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
  • Datum podepsání smlouvy
    29.08.2018
  • Smluvní cena (bez DPH)
    1 546 660,00 Kč
  • Smluvní cena (s DPH)
    1 871 458,60 Kč

Fakturace

  • Skutečná cena včetně víceprací (bez DPH)
    1 546 660,00 Kč
  • Skutečná cena včetně víceprací (s DPH)
    1 871 458,60 Kč

Zrušení poptávky

  • Datum zrušení poptávky
  • Důvod zrušení poptávky

Soubory ke stažení

Typ souboruNázev souboruUveřejnilUveřejněno odUveřejněno do
Výzva k podání nabídky Všestudy výzva MK 1c 3800 m2.doc Správce Webu 27.07.2018
Smlouva Smlouva o dílo MK 1c Všestudy 3800 m2.pdf Správce Webu 30.08.2018

Otázky a odpovědi

Zpět na seznam poptávek
Obec Všestudy

Obec Všestudy

Všestudy jsou obec se 191 obyvateli v Ústeckém kraji v okrese Chomutov. Nacházejí se asi 6,5 kilometru východně od okresního města Chomutov ve východní části okresu v nadmořské výšce okolo 335 metrů. Po většinu své historie byly součástí chomutovského a později červenohrádeckého panství a po zrušení poddanství se staly samostatnou obcí. Od devatenáctého století patřily k nejstarším místům hnědouhelného hornictví na Chomutovsku. Většinu rozlohy katastrálního území tvoří zemědělská půda. Lesy zde žádné nerostou.