Obec Všestudy
Všestudy
Obec Všestudy

Obecní poplatky

Poplatek za svoz odpadu pro rok 2021 - SKO

  • 1 osoba trvale bydlící - 600,- Kč / rok

Poplatek za psa

  • 1x pes - 200,- Kč / rok
  • 2x pes - 250,- Kč / rok
  • 3x pes - 250.- Kč / rok

Platba za psa je splatná do 31.3.2021.

Poplatky je možné hradit převodem na účet vedený u Fio Banky, a.s.

  • číslo účtu: 555 33 111 / 2010

variabilní symbol:  č.p. domu
zpráva pro příjemce:  druh poplatku (pes, 2 psi, SKO - osoba, za kterou je placeno)
Poplatek za SKO se hradí za každou osobu v domácnosti.

Obec Všestudy

Obec Všestudy

Všestudy jsou obec se 191 obyvateli v Ústeckém kraji v okrese Chomutov. Nacházejí se asi 6,5 kilometru východně od okresního města Chomutov ve východní části okresu v nadmořské výšce okolo 335 metrů. Po většinu své historie byly součástí chomutovského a později červenohrádeckého panství a po zrušení poddanství se staly samostatnou obcí. Od devatenáctého století patřily k nejstarším místům hnědouhelného hornictví na Chomutovsku. Většinu rozlohy katastrálního území tvoří zemědělská půda. Lesy zde žádné nerostou.